Met een sociale wijkteamscan biedt Dock4 u antwoord op de vraag in hoeverre uw wijkteam is geprofessionaliseerd om vervolgens samen met u concrete verbetervoorstellen te ontwikkelen met oog voor concrete resultaten èn gedragsverandering. Desgewenst voert Dock4 de interventies voor u uit.

Sinds het nieuwe regeerakkoord vervult u als gemeente een spilfunctie in het sociale domein. Meer dan ooit bent u in de positie om het domein te vernieuwen. Hoe kan uw gemeente de ondersteuning en zorg daadwerkelijk innoveren, gericht op mensen in plaats van systemen? Hoe creëert u een stelsel zonder wachtlijsten en met aandacht voor de kracht van burgers en hun netwerk? Dock4 deelt graag haar expertise met u: van een gedurfd advies tot de uitvoering van concrete projecten.

Uw gemeente aan het roer

De transities zijn grotendeels achter de rug. Uw rol is veranderd. Het is tijd om het domein zodanig in te richten dat u aan het roer staat van de definitieve transformatie. Als regisseur geeft u sturing aan het proces, liefst op basis van vertrouwen in een zelfstandig opererende sector. In deze cruciale fase van het veranderproces moeten alle betrokken partijen hun gezamenlijke verantwoordelijkheid leren en kúnnen nemen.

Wat Dock4 voor u kan betekenen

Dock4 is als geen ander thuis op de beleidsterrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Met deze expertise begeleidt Dock4 gemeenten bij een succesvolle, zelfstandige en duurzame implementatie van hun nieuwe taken. Dit varieert van advies tot uitvoering van concrete projecten. Of u nu het gehele sociale domein wilt innoveren, uw wijkteam wilt professionaliseren of de burgerparticipatie binnen uw gemeente wilt stimuleren: de nuchtere en betrokken adviseurs van Dock4 staan u graag terzijde. Wij helpen u bij het vinden van vernieuwingsmogelijkheden, creëren beweging en brengen op creatieve wijze burger, professional en gemeente met elkaar in contact.

Invoering van uw transformatie agenda

Aan de voorkant van een transformatieproces zijn er geen pasklare oplossingen. Het is een proces van zoeken en leren. Dock4 werkt vanuit de overtuiging dat echte vernieuwers durven te kiezen voor een onbekende uitkomst. Wie het experiment aangaat om nieuwe dingen uit te proberen, ruimte creëert, enthousiasme genereert en niet bang is om van fouten te leren, ontdekt samen met zijn partners of een innovatie werkt of niet.
Als expert in de verbetering van samenwerking tussen partijen in het gemeentelijke en sociale domein, weet Dock4 alles over de opzet, uitvoering en evaluatie van innovatieve experimenten. Met gedegen kennis, uitgebreide ervaring en enthousiasme helpen we u graag bij de verbetering van samenwerking, optimalisatie van de toegang tot zorg en ondersteuning (Wmo, Jeugd en Participatie) of doorontwikkeling van integrale wijkteams.

Professionalisering van wijkteams

Vrijwel alle gemeenten beschikken inmiddels over één of meerdere wijkteams, maar in de praktijk ontmoet Dock4 nog veel gemeenten met professionaliseringsvragen. Denk hierbij aan de behoefte aan meer zelfsturing, (her)inrichting van de backoffice, efficiencyverbetering van de registratie of de wens om professionals en burgers beter te ondersteunen door de inzet van ICT.

Kostenreductie, doelgerichte zorg en ondersteuning gaan bij Dock4 hand in hand. Onze adviseurs hebben uitgebreide ervaring met het analyseren en verbeteren van primaire en logistieke processen, sociale wijkteams en zelforganisatie. Ons doel is uw processen zodanig op orde te brengen, dat de professional tijd heeft voor het goede keukentafelgesprek met uw burger.

Stimulering van burgerparticipatie

Wie de eigen kracht en verantwoordelijkheid in de samenleving kan benutten, creëert kansen. Hoe geeft uw gemeente ruimte aan burgerinitiatieven en hoe houdt u ze levend? Burgerinitiatieven kunnen de gemeentelijke organisatie ontlasten, maar dit is niet altijd vanzelfsprekend. U kunt als gemeente voorkomen dat een goed initiatief voortijdig vastloopt.

Dock4 begeleidde de afgelopen jaren uiteenlopende trajecten van burgerinitiatieven, zoals:

Informatie en contact

Meer informatie over onze (advies)diensten of vragen waarbij wij u kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl