Vertrekt een van je managers eerder dan verwacht? Wij komen graag de vacante periode overbruggen. Met onze ervaring en vaardigheden leveren we direct toegevoegde waarde. Of je nu rust of juist dynamiek wilt creëren. De tijdelijke managementinzet van Dock4 maakt jouw organisatie weer fit en gezond.

Help, de manager vertrekt! Net nu er veel druk op de teams en de organisatie staat, valt er onverwacht een gat in de continuïteit. Grote kans dat veranderingen en ontwikkelingen stil komen te liggen. Want de werkdruk is hoog en het personeel schaars. Onze interim-managers helpen je uit de brand. Ze kennen de zorg en het sociaal domein. Ze combineren mensgerichtheid met zakelijkheid. Ze bouwen aan vertrouwen en weten complexe veranderingen van binnenuit op gang te brengen.

Dit doet Dock4

De interim-managers van Dock4 beginnen met luisteren. Ze spreken jouw taal en combineren hun kennis van de zorg en het sociaal domein met expertise op bedrijfsvoering. Ze komen niet met standaardoplossingen. Want ze stellen jouw vraag centraal. Ze zijn mensgericht, pragmatisch en doortastend. Of het nu gaat om ‘even op de winkel passen’, rust creëren of de boel flink opschudden, we begeleiden jou en jouw organisatie naar een duurzame verandering.

Ewoud Jonker en Jan van Gorp zijn ervaren interim-managers bij zorgaanbieders (jeugdhulp, verpleeghuiszorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en GGD), gemeenten en branche- en koepelorganisaties.

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl