Project Regionale Aanpak Arbeidsmarkt

Het hebben en houden van voldoende en juist gekwalificeerde medewerkers is voor de zorgsector één van de belangrijkste uitdagingen van dit moment. Er worden inmiddels vele initiatieven genomen en Dock4 is hierbij betrokken.

Waardigheid en trots in de regio

Ook het Ministerie van VWS stelt alles in het werk om voldoende medewerkers in de zorgsector te hebben, die goed toegerust zijn en tevreden zijn met het belangrijke werk dat zij doen. In het recent opgestelde actieprogramma Werken in de Zorg, worden drie actielijnen uitgewerkt: meer kiezen voor de zorg, beter leren in de zorg, anders werken in de zorg.

De Verpleeghuizen hebben een extra grote uitdaging. Zij zijn in 2017  gestart met de implementatie van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kader heeft een forse impact op de toch al krappe arbeidsmarkt en stelt bovendien andere eisen aan de huidige medewerkers. Er is hiervoor veel geld voor de sector beschikbaar gesteld. In het programma Thuis in het Verpleeghuis wordt dit uitgewerkt. Hierin wordt ook aangegeven dat een regionaal ondersteuningsteam partijen in de regio gaat ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van een specifieke aanpak per regio: Waardigheid en trots in de regio. Hier zijn de zorgkantoren, de werkgeversorganisaties en opleidingsinstituten bij betrokken. Per zorgkantoorregio worden innovatieve plannen gemaakt, aansluitend bij de reeds bestaande en lokale initiatieven. Vanuit Dock4 is Lieuwe-Jan van Eck actief in dit project als Regionale Implementatiecoach.

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl