Project Regionale Aanpak Arbeidsmarkt

Ook het Ministerie van VWS stelt alles in het werk om voldoende medewerkers in zorg en welzijn te hebben, die goed toegerust zijn en tevreden zijn met het belangrijke werk dat zij doen. In het recent opgestelde actieprogramma  Werken in de Zorg, worden drie actielijnen uitgewerkt: meer kiezen voor de zorg, beter leren in de zorg, anders werken in de zorg.
De Verpleeghuizen hebben een extra grote uitdaging. Zij zijn vorig jaar gestart met de implementatie van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg  . Dit kader heeft een forse impact op de toch al krappe arbeidsmarkt en stelt bovendien andere eisen aan de huidige medewerkers. Er is hiervoor veel geld voor de sector beschikbaar gesteld, onder andere in de vorm van een tariefsopslag. Waardigheid en Trots ondersteunt bij het ontwikkelen en implementeren van een specifieke aanpak per regio, de regionale aanpak arbeidsmarkt. Hier zijn de zorgkantoren, de werkgeversorganisaties en opleidingsinstituten bij betrokken. Per zorgkantoorregio worden innovatieve plannen gemaakt, aansluitend bij de reeds bestaande en lokale initiatieven. Vanuit Dock4 is Lieuwe-Jan van Eck actief in dit project als Regionale Implementatiecoach.

 

 

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl