Afbeelding bij mBC

mBC Hersenz

Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), die na de revalidatieperiode weer thuis komen. Investeren in goede thuisbehandeling in combinatie met groepsgerichte interventies blijkt de maatschappij veel op te leveren.

Projectleider Judith Zadoks: ‘Natuurlijk geloven we in het effect van ons behandelprogramma. De mBC maakte dit aantoonbaar. De vermoede effecten werden in geld uitgedrukt en vergeleken met onze investeringen. Een overzicht van de baten in combinatie met de cliëntverhalen en ons businessmodel onderstreepten het nut en de waarde van ons initiatief.’

logo-hersenz

mBC

De drie decentralisaties in het sociale domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) zijn in volle gang. U streeft als organisatie naar écht passende ondersteuning: licht als dat kan, intensief waar nodig. Met een innovatieve aanpak wordt de kracht van burgers en hun netwerk optimaal benut, maar hoe weet u of dit effect heeft en wie profiteren ervan? Dock4 heeft de expertise en het instrument om u dit inzicht te verschaffen.

Innoveren is een proces van zoeken en leren

De komende jaren geeft u samen met maatschappelijke partners vorm aan de innovatie van ondersteuning en zorg. Om de juiste keuzes te maken, wilt u ongetwijfeld het effect van uw innovatie weten. Waar en hoe moet worden geïnvesteerd en wie profiteren hiervan? De burger, de gemeente, zorgverzekeraars of werkgevers? Met inzicht in de gezamenlijke besparingen kunnen u en uw partners de zorg laten plaatsvinden waar deze het best en goedkoopst kan worden geleverd.

Vaak ontbreekt aan de voorkant van een veranderproces een scherp beeld van het uiteindelijke resultaat. Al lerend en experimenterend ontstaan de meest wenselijke oplossingen. Het kan anders. De maatschappelijke businesscase (mBC) brengt de effecten daadwerkelijk vooraf in beeld.

Wat is een mBC?

Een mBC is een gestructureerde afweging van kosten en baten van een idee, initiatief, project of programma. Het economisch nut en het maatschappelijk nut worden tegen elkaar afgewogen. Dit geeft belanghebbenden en potentiële financiers breed en concreet inzicht in de levensvatbaarheid, de werking en de (positieve) effecten van de innovatie. Het beeld wordt geschetst op basis van vier samenhangende bouwstenen: cliëntperspectief, business model, business case en de maatschappelijke batenanalyse.

Wat levert de mBC uw organisatie op?

Om uiteenlopende redenen kan de mBC een nuttig instrument zijn. Bij de start van een innovatie is het een hulpmiddel dat energie creëert, partijen bijeen brengt en het startsignaal geeft aan een gezamenlijke zoektocht naar mogelijke effecten. Het biedt een kapstok om een idee kernachtig te verwoorden en de meerwaarde van de innovatie te verhelderen. De mBC schetst een concreet beeld van de beoogde effecten voor cliënten en initiatiefnemers. Praktisch toepasbare prestatie-indicatoren maken de mBC geschikt als monitor gedurende het hele traject. Na afloop van de innovatie helpt de mBC gerichte inschattingen van de effecten te maken op basis van de ervaringen, zodat u de resultaten daadwerkelijk kunt borgen.

Wat kan Dock4 voor u betekenen?

Dock4 is expert in de mBC-methode. Onze adviseurs leverden hiermee inzicht aan uiteenlopende opdrachtgevers, zoals gemeenten, zorgverzekeraars, zorgorganisaties en het ministerie van VWS. Dock4 verzorgt uw complete businesscase, maar biedt ook begeleiding wanneer u het proces zelf wilt uitvoeren. Met onze jarenlang opgebouwde ervaring en data maken we snel een passende analyse. Bekijk voorbeelden van mBC’s via de logo’s onderaan de pagina. Voor een grafische weergave van de mBC Geboortezorg kunt u hier een filmpje bekijken. We gaan graag met u in gesprek over de meerwaarde die de mBC-methodiek uw gemeente kan opleveren.

Informatie en contact

Meer informatie over onze (advies)diensten of vragen waarbij wij u kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

logo-hersenz                        logo-vilans                  logo-autisme

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl