Afbeelding bij Goede voorbeelden Waardigheid & trots

Goede voorbeelden Waardigheid & trots

Van 2015 t/m 2017 hebben meer dan 160 organisaties in de verpleeghuiszorg in het programma Waardigheid en trots, ruimte voor Verpleeghuizen gewerkt aan goede voorbeelden. Hun projecten gingen bijvoorbeeld over het versterken van familieparticipatie, het ontwikkelen van een game voor medewerkers en het bedenken van een nieuw instrument om kwaliteit van leven van bewoners inzichtelijk te maken.

Als themacoördinator hebben Ewoud Jonker en Lieuwe-Jan van Eck een groot aantal verpleeghuizen ondersteund en begeleid bij de uitvoering van hun verbeterproject. Dat waren mooie ervaringen, waarbij het in samenwerking met teams van professionals steeds ging om het verbeteren van de kwaliteit van leven van bewoners in verpleeghuizen.

Het programma Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen heeft veel opgeleverd voor de sector. Projecten hadden niet alleen een positief effect op het welbevinden van bewoners, maar ook op de tevredenheid van medewerkers. Momenteel worden de resultaten van de projecten vertaald in handzame kennisproducten. Meer informatie over de deelnemers en hun projecten is te vinden op www.waardigheidentrots.nl.

De komende jaren blijft de verpleeghuiszorg onverminderd in de aandacht staan. Minister Hugo de Jonge heeft een ‘pact ouderenzorg’ aangekondigd, waarin drie thema’s centraal staan: verminderen eenzaamheid, langer thuis wonen en verpleeghuiszorg verbeteren. De kamerbrief hierover kunt u via deze link downloaden.

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl