Een selfie van je zorglocatie, hoe gaaf!

Een van onze adviseurs, Jan van Gorp, werd gevraagd als scanner om in de eerste ronde de scan te testen bij 5 pilotlocaties. Alle locaties waren zeer gemotiveerd om deel te nemen. Redenen om deel te nemen waren onder andere, kijken of we blinde vlekken hebben, hoe past ons kwaliteitsverbeterplan in het kwaliteitskader en hoe ver zijn we eigenlijk? Ook zag men de scan als input voor het eigen kwaliteitsplan. De deelnemende locaties wisten op korte termijn zorgmedewerkers, behandelaren en management te mobiliseren om de vragenlijst in te vullen en aan te schuiven bij het sleutelfigurengesprek. Het mooie was dat cliëntvertegenwoordigers en vrijwilligers ook aan tafel zaten. De dialoog tussen de verschillende disciplines vond meer zeer waardevol en wil men zeker jaarlijks herhalen. Aan het einde van het gesprek maakten we met elkaar een selfie van de locatie. Welke pijlers van het kwaliteitskader zijn op orde en kleuren we groen, welke zijn in ontwikkeling en kleuren we oranje en welke moeten we nog oppakken of vormen een risico en kleuren we rood. In een adviesgesprek met bestuurder en locatiemanager(s) koppelden de scanners de bevindingen terug en bespraken de wens tot ondersteuning op ontwikkelpunten. Ondertussen gaat de derde ronde scans van start.

 

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl