Kwetsbare ouderen in Nederland
Nederland kent een dubbele vergrijzing: er zijn steeds meer ouderen die bovendien steeds ouder worden. Het Nationaal Zorgkompas (2014) becijfert dat het aantal 65-plussers van 2,7 miljoen in 2012 toeneemt tot 4,7 miljoen in 2041. Van de zelfstandig wonende 65-plussers is volgens het SCP (2011) 25% te typeren als kwetsbaar.

Lean-management
Lean-management stelt de waarde die de cliënt ervaart centraal. Alle activiteiten die zorgprofessionals uitvoeren moeten waarde toevoegen voor de cliënt en moeten verspilling (onnodig wachten, miscommunicatie, etc.) reduceren.

Zorg is boven alles mensenwerk. Aan u de uitdaging om binnen de huidige financiële kaders de beste zorg aan uw cliënten te bieden. Doordat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, verandert de invulling van de zorg ingrijpend. Waardig oud worden is het collectieve streven met sleutelbegrippen als trots, persoonsgerichte zorg, veiligheid, comfort, welbevinden en leefplezier voor de cliënt. Hoe faciliteert u uw professionals zodanig, dat zij dit kunnen bieden en doen waar zij echt goed in zijn? Met een nuchtere en vindingrijke houding en een aanpak die past bij uw organisatie, staat Dock4 u graag terzijde.

Wat Dock4 voor u kan betekenen

Dock4 heeft jarenlange ervaring in de ondersteuning van zorgaanbieders op de thema’s Scheiden van Wonen en Zorg, innovatieve zorgvormen, zelfsturende teams, procesoptimalisatie en continu verbeteren. Op het gebied van de verpleeghuiszorg vervult Dock4 een actieve rol in het landelijke programma ‘Waardigheid en trots’.

Scheiden van wonen en zorg

Dit zijn veel gehoorde vragen op het gebied van Scheiden van Wonen en Zorg (SWZ). Het SWZ geldt voor lichtere zorgvragen, maar steeds vaker doen mensen met dementie en cliënten met een zwaardere zorgvraag hier een beroep op. Voor u een forse opgave.

Binnen dit spanningsveld ondersteunt Dock4 zorgorganisaties bij de ontwikkeling van hun visie en strategie en het maken van keuzes. Dit vertalen onze adviseurs in oplossingen. Samen met u steken we de handen uit de mouwen bij de implementatie. Dock4 draagt bij aan financiële gezondheid, helpt bij het vinden van vernieuwing en creëert stabiliteit. De cliënt en de professional staan hierbij centraal. Dit leidt tot concrete resultaten, zoals scenario’s, businesscases, een business model canvas of kostprijsmodellen.

Zorgeloos Wonen bij Vivium Zorggroep

Vivium Zorggroep is een ouderenzorgorganisatie in de regio Gooi en Vechtstreek. Dock4 ondersteunde de zorggroep bij het maken van een aantal strategische keuzes op het gebied van Scheiden van Wonen en Zorg, droeg bij aan de ontwikkeling van het vooruitstrevende concept ‘Zorgeloos Wonen’ en stelde kostprijsmodellen op.

Met het concept ‘Zorgeloos Wonen’ worden locaties niet gesloten, maar opnieuw ontwikkeld. Dit sluit aan bij de wensen van de ouderen in het Gooi en met groot succes!

Innovatieve zorgvormen

Kwetsbare ouderen blijven langer thuis wonen. Na een medische ingreep hebben zij vaker dan voorheen behoefte aan een tussenoplossing, zoals een andere invulling van de zorg thuis of een tijdelijke vorm van verblijf. Dit geeft u de kans om innovatieve kortdurende zorgvormen te ontwikkelen. Een zorghotel of zorgpension levert bijvoorbeeld niet alleen kwetsbare ouderen een comfortabele omgeving tijdens hun herstel. Huisartsen kunnen hier hun patiënten ook tijdelijk laten opnemen. Ziekenhuizen kunnen hun patiënten met een gerust hart eerder ontslaan en de druk verlaagt.

Dock4 begeleidt zorgorganisaties die willen innoveren in hun denkproces, maakt analyses, ontwikkelt businesscases en stelt plannen op om nieuwe zorgvormen te realiseren.

Zelfsturende teams

Zelfsturende teams maken uw organisatie flexibeler en bieden antwoord op bovenstaande vragen. Het is geen doel op zich, maar een middel om efficiënte, cliëntgerichte zorg te verlenen door inzet van vakmanschap, eigen initiatief en ondernemerschap. U speelt makkelijker in op veranderende doelgroepen of zorgvragen. Vertrouwen, ruimte bieden en een goede positionering levert u tevreden cliënten en tevreden professionals die met plezier doen waar zij goed in zijn.

Dock4 heeft veel ervaring op het gebied van zelfsturing, onder meer door haar betrokkenheid bij de landelijk transitie van de langdurige zorg. Onze adviseurs begeleidden de afgelopen jaren diverse thuiszorg- en intramurale zorgorganisaties bij de stap van productiegericht en top-down werken naar wijkgericht en bottom-up werken.

Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie biedt grote meerwaarde bij het waardig en betaalbaar houden van de ouderenzorg. Kritisch kijken naar wat uw organisatie precies doet, op welke manier en met welk resultaat, maakt fundamentele verbeteringen in uw werkprocessen met meerwaarde voor de cliënt mogelijk. Dock4 doet dit het liefst in samenspraak met de zorgprofessionals. Zij kunnen uitstekend aangeven wat eenvoudiger, sneller, slimmer of beter kan. Dit levert blijvende verbeteringen met ruimte voor de oorspronkelijke ambitie en het ambacht van de professional: aandacht, zorg en waarde voor de cliënt.

Dock4 ondersteunt organisaties met expertise op het gebied van Lean-management bij de visualisatie, analyse en verbetering van werkprocessen. De nauwe betrokkenheid van de zorgprofessionals bij het bedenken en evalueren van oplossingen zorgt voor een goede borging van de veranderingen.

AanZet: continu verbeteren

Speciaal voor organisaties die zichzelf continu willen verbeteren, ontwikkelde Dock4 de methode AanZet. Dit sluit goed aan bij het nieuwe werken op basis van zelfsturende teams en kwaliteitsverbetering vanaf de werkvloer. Met als gezamenlijk doel meer aandacht voor de cliënt, biedt AanZet zorgprofessionals en hun leidinggevenden een instrument om zelf aan de slag te gaan met de basiszorg en het functioneren als team. De methode stimuleert en ondersteunt medewerkers bij de herstructurering van het eigen werk. Dit wordt efficiënter ingericht en de dienstverlening aan de cliënt verbetert. AanZet vergroot de cliëntwaarde, zet teams in hun kracht, is gebaseerd op LEAN Thinking, organiseert betrokken leiderschap op alle niveaus en zorgt voor een goede borging van een blijvend resultaat.

Informatie en contact

Meer informatie over onze (advies)diensten of vragen waarbij wij u kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl