Afbeelding bij Maatschappelijke Businesscase

mBC Hersenz

Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), die na de revalidatieperiode weer thuis komen. Investeren in goede thuisbehandeling in combinatie met groepsgerichte interventies blijkt de maatschappij veel op te leveren.

Projectleider Judith Zadoks: ‘Natuurlijk geloven we in het effect van ons behandelprogramma. De mBC maakte dit aantoonbaar. De vermoede effecten werden in geld uitgedrukt en vergeleken met onze investeringen. Een overzicht van de baten in combinatie met de cliëntverhalen en ons businessmodel onderstreepten het nut en de waarde van ons initiatief.’

logo-hersenz

Maatschappelijke Businesscase

In de zorg en het sociale domein zijn er tal van innovatieve ontwikkelingen en projecten. Steeds vaker doen organisaties slimme dingen met elkaar als samenwerkings- en ketenpartners. Zorgorganisaties en gemeenten zijn zelf vaak de aanjagers en participeren in onder andere gezamenlijke programma’s, samenwerking in de keten, bij het inzetten op preventie substitutie van zorg. Een maatschappelijke businesscase (mBC) maakt inzichtelijk wat de opbrengsten zijn van deze trajecten.

Innoveren is een proces van zoeken en leren

Een innovatieve aanpak en project vraagt lef en durf, buiten de lijntjes kleuren én gewoon doen. Het is dus een proces van zoeken en leren. Al lerend en experimenterend ontstaan de beste oplossingen. En dat is goed, maar het kan beter. Vaak ontbreekt het aan de voorkant aan een scherp beeld. U wilt de juiste en weloverwogen keuzes kunnen maken. Ook vindt u blijvend monitoren en toetsen dat u de juiste dingen doet belangrijk. En u wilt graag alle partners meekrijgen en de resultaten borgen.

De maatschappelijke businesscase als een waardevol instrument

Dock4 heeft met de maatschappelijke businesscase (mBC) een instrument om u dit inzicht te verschaffen. De mBC brengt in kaart wat de kosten, opbrengsten en effecten zijn van het project en de innovatie en wie er concreet van profiteren. Door de mBC wordt het businessmodel scherp, de werkzame principes helder en de aanpak zichtbaar. Er ontstaat inzicht in welke besparingen worden gerealiseerd en wie daar in welke mate van profiteert.

Bruikbaar in meerdere fasen van het project

Wij zien in de praktijk dat een mBC de start van een innovatief project versnelt. Ook helpt de mBC bij het maken van keuzes, het betrekken en het motiveren van partners. Daarmee creëert het maken van een mBC energie. De mBC dient ook als een praktische monitor gedurende het gehele traject. Tenslotte is de mBC een waardevol evaluatie-instrument. Na afloop van het project helpt een mBC om gerichte inschattingen van effecten te maken zodat resultaten beter geborgd worden.

Dock4& de mBC

Dock4 is expert in de mBC-methode. Onze adviseurs leverden hiermee inzicht aan uiteenlopende opdrachtgevers, zoals gemeenten, zorgverzekeraars, zorgorganisaties en het ministerie van VWS. Dock4 verzorgt uw complete Maatschappelijke Businesscase, maar biedt ook begeleiding wanneer u het proces zelf wilt uitvoeren. Met onze jarenlang opgebouwde ervaring en data maken we snel een passende analyse.

De afgelopen jaren hebben wij onze aanpak steeds verder kunnen perfectioneren. Het cliëntperspectief staat centraal. Op meerdere momenten betrekken we doelgroep. Ook een grondige analyse van het businessmodel, inclusief de kosten en opbrengen, zijn onderdeel van de mBC. De batenanalyse pakken we op meerdere manieren en met meerdere concepten aan. Dit gaat gepaard met een stevige literatuurstudie en onderbouwing. In samenspraak met u maken we de mBC in fasen. U doet geen grote investering in één keer, stap voor stap werken we naar een eindresultaat.

Bekijk voorbeelden van mBC’s via de logo’s onderaan de pagina. Voor een grafische weergave van de mBC Geboortezorg kunt u hier een filmpje bekijken. Wij gaan graag met u in gesprek over de meerwaarde die de mBC-methodiek voor u kan opleveren.

Informatie en contact

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten over onze mBC-methode? Meer informatie over onze (advies)diensten of vragen waarbij wij u kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op.

 

logo-hersenz                logo-vilans                  logo-autisme                  

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl