Gespecialiseerde cliëntondersteuning werkt

Minister Van Ark reageert in een kamerbrief (22 maart jl.) op de uitkomsten van vijf pilots over gespecialiseerde cliëntondersteuning in het programma Volwaardig leven. De ondersteuning die naasten en mensen met een beperking krijgen vanuit deze pilots werkt en heeft meerwaarde; vooral op de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten. Ook lijken de maatschappelijke opbrengsten hoger te zijn dan de kosten.

In het programma Volwaardig leven zijn vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning uitgevoerd. De tussentijdse resultaten laten een positief beeld zien voor cliënten en hun naasten. Voor elke pilot is een maatschappelijke businesscase (mBC) ontwikkeld. Door de inzet van de cliëntondersteuners worden allerlei problemen en kosten voorkomen. Denk dan aan minder zorgkosten vanwege minder overbelaste gezinsleden en tijdwinst bij instanties (zoals gemeenten en zorgkantoren) bij het verstrekken van voorzieningen, minder beroep op inkomensvoorzieningen en het voorkomen van schulden. De ondersteuning heeft een preventieve werking, waardoor (zorg)kosten worden voorkomen. In sommige gevallen kan onnodige en/of overlappende zorg worden afgebouwd. Dock4 maakte voor drie pilots de mBC. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eveline Schavemaker en Lieuwe-Jan van Eck.

Bekijk de website van Volwaardig leven over meer informatie over het programma.

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl