De jeugdsector in beweging

Krijgen kinderen de juiste hulp, sneller en dichterbij? Is de transitie jeugdhulp geslaagd? Heeft de transformatie van de jeugdhulp vorm gekregen?

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp aan de jeugd. Dit betekent nogal wat voor gemeenten, provincies, jeugdhulpaanbieders maar niet in de laatste plaats voor het kind en de opvoeders. Vier jaar na de transitie is er ruimte voor bezinning en evaluatie. Dock4 is meerdere keren benaderd om evaluaties uit te voeren van het jeugdbeleid, de inrichting van het jeugdveld en adviezen te geven voor de transformatie.

De vraag naar jeugdhulp neemt toe. Tegelijkertijd is er de afgelopen jaren bezuinigd. Evalueren van de (inrichting van) jeugdhulp is daarom zeer actueel. Wij observeren dat jeugdhulpprofessionals zoekend zijn naar hun plek in het wijk- of jeugdteam. Dat het tijd kost om op een nieuwe manier te gaan werken. Dat er zeker nieuwe manieren van werken ontstaan en dat daarnaast oude vormen blijven bestaan. Dit zorgt voor verwarring bij kinderen, ouders en andere professionals. Het veld wil dat de gemeente regie neemt ofwel duidelijkheid schept. De indruk ontstaat dat meer kinderen in beeld zijn. Ondertussen tekenen zich nieuwe contouren af van transformaties die echt het verschil kunnen maken. Dat geeft inspiratie en vertrouwen voor een betere toekomst voor het kind!

Contact

Dock4& Organisatieadvies in Zorg
Middenburcht 136
3452 MT Vleuten
info@dock4advies.nl